Контакт: 032/864-001 / osmarkopajic@gmail.com

Запослени

Охрид 2016

kopaonik

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

 1. Снежана Јоксимовић (директор школе)
 2. Весна Анђић (секретар)
 3. Младен Луковић (шеф рачуноводства)
 4. Милена Лековић (педагог)
 5. Милош Крнетић (библиотекар)

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

 1. Радоман Бабић
 2. Горан Нешовић
 3. Славица Виторовић
 4. Дубравка Ивановић
 5. Санела Басарић

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 1. Снежана Маричић (професор разредне наставе)
 2. Душица Сатарић (професор разредне наставе)
 3. Јелена Луковић (професор разредне наставе)

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 1. Биљана Ковачевић (професор математике)
 2. Снежана Јоровић (професор физике)
 3. Милун Стефановић (наставник верске наставе)
 4. Александар Петровић (наставник музичке културе)
 5. Милица Ковачевић (професор хемије)
 6. Владија Ћаловић (професор техничког образовања)
 7. Жељко Рњаковић (професор историје)
 8. Станоје Чакаревић (професор физичког васпитања)
 9. Љиљана Ковачевић (професор ликовне културе)
 10. Биљана Ђурић (професор географије)
 11. Данијела Шундерић (професор француског језика)
 12. Слободан Момчиловић (наставник биологије)
 13. Ана Ракоњац (професор енглеског језике)
 14. Маријана Стефановић (професор српског језика и књижевности)
 15. Гордана Спасојевић (професор технике и информатике)