Контакт: 032/864-001 / osmarkopajic@gmail.com

Запослени

Охрид 2016

kopaonik

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

 1. Снежана Јоксимовић (директор школе)
 2. Марија Цветић (секретар)
 3. Младен Луковић (дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове)
 4. Ивана Ћурчић Корићанац (шеф рачуноводства)
 5. Милена Лековић (педагог)
 6. Милош Крнетић (библиотекар)

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

 1. Горан Нешовић
 2. Дубравка Ивановић
 3. Санела Басарић
 4. Милица Нешовић

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 1. Снежана Маричић (професор разредне наставе)
 2. Душица Сатарић (професор разредне наставе)
 3. Јелена Луковић (професор разредне наставе)
 4. Драгана Радичевић (професор разредне наставе)

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 1. Ивана Басарић (наставник математике)
 2. Снежана Јоровић (професор физике)
 3. Немања Матејић (наставник верске наставе)
 4. Александар Петровић (наставник музичке културе)
 5. Ивана Ружић (наставник хемије)
 6. Гордана Спасојевић (професор технике и технологије)
 7. Жељко Рњаковић (професор историје)
 8. Станоје Чакаревић (професор физичког васпитања)
 9. Петар Матовић (професор ликовне културе)
 10. Биљана Ђурић (професор географије)
 11. Данијела Шундерић (професор француског језика)
 12. Весна Пуача (професор биологије)
 13. Ана Ракоњац (професор енглеског језике)
 14. Маријана Главоњић (професор српског језика и књижевности)
 15. Наташа Костић (наставник технике и информатике)
 16. Зорица Славковић (професор биологије)